Přeskočit na obsah

Advokátní kanceláře

Při financování pohledávek poškozených klientů vznikají mezi LitFin a advokátními kancelářemi přirozené synergie. Způsob, jakým advokátní kanceláře s naší podporou získají nové klienty a investují do budoucnosti svého podnikání, je založen na následujících pilířích.

Klienti často preferují možnost odložení plateb na později, ideálně až do momentu úspěšného vymožení svého nároku. V korelaci s tímto nejsou advokátní kanceláře mnohdy schopny plně podporovat své klienty z důvodu limitace vlastního cash-flow.

LitFin poskytuje finanční prostředky advokátním kancelářím, které jsou motivovány sdílet riziko odměny z úspěchu v dané kauze. To pomáhá advokátním kancelářím urychlit rozvoj jejich podnikání z a snížit finanční zátěž.

Možnost financování soudních sporů výrazně podporuje růst advokátních kanceláří ve smyslu získání množství nových kauz, jistoty bonitního partnera a zvýšení flexibility při sjednávání sazeb s klienty.

Spoluprací s LitFin získávají advokátní kanceláře možnost podílet se na případech, které by pro ně za běžných okolností nemusely být dostupné. Dochází tak ke stimulaci jejich profesního rozsahu a možnosti získat nové klienty.

Advokátním kancelářím využívajícím výhod financování soudních sporů zprostředkováváme přístup k významným případům pokrývajícím rozmanitá právní témata..

Sdílení rizik

Klienti často preferují možnost odložení plateb na později, ideálně až do momentu úspěšného vymožení svého nároku. V korelaci s tímto nejsou advokátní kanceláře mnohdy schopny plně podporovat své klienty z důvodu limitace vlastního cash-flow.
LitFin poskytuje finanční prostředky advokátním kancelářím, které jsou motivovány sdílet riziko odměny z úspěchu v dané kauze. To pomáhá advokátním kancelářím urychlit rozvoj jejich podnikání z a snížit finanční zátěž.

Podpora růstu

Možnost financování soudních sporů výrazně podporuje růst advokátních kanceláří ve smyslu získání množství nových kauz, jistoty bonitního partnera a zvýšení flexibility při sjednávání sazeb s klienty.
Spoluprací s LitFin získávají advokátní kanceláře možnost podílet se na případech, které by pro ně za běžných okolností nemusely být dostupné. Dochází tak ke stimulaci jejich profesního rozsahu a možnosti získat nové klienty.

Proklientský přístup

Advokátním kancelářím využívajícím výhod financování soudních sporů zprostředkováváme přístup k významným případům pokrývajícím rozmanitá právní témata.

Nabízíme diskuzi nad komplexními právními otázkami a spolupráci vedoucí k jejich zodpovězení. Kontaktujte nás.