Přeskočit na obsah

Monetizace nároků

Právní nároky vnímáme jako investiční aktiva, byť dosti specifická. Přestože jsou ze své podstaty spíše nelikvidní, při správném přístupu a účasti poskytovatele financování soudních sporů mohou společnostem přinést nečekané výhody.

LitFin poskytováním financování soudních sporů společnostem odhaluje skrytý potenciál jejich pohledávek, vykonatelných rozsudků a dalších aktiv vzešlých ze soudních sporů tím, že vytváří dodatečnou likviditu, snižuje nejistotu výsledku sporu a časovou náročnost, čímž podporuje další růst společností.

Mohli bychom pomoci i Vaší společnosti? Kontaktujte nás.

Portfoliové financování

Rostoucí poptávka po portfoliovém financování ze strany společností a advokátních kanceláří souvisí s řadou výhod, které portfoliové financování nabízí. Financováním více případů najednou jsme vzhledem ke křížové kolateralizaci schopni nabídnout našim klientům lepší podmínky ve srovnání s financováním individuálního případu.

Zpeněžením celých portfolií pohledávek, sdílením rizika a pokrytím nákladů (obvykle na non-recourse bázi) vytváří LitFin pro obchodní společnosti a advokátní kanceláře vysokou přidanou hodnotu spočívající v dodatečném cash-flow, optimalizaci řízení rizik, možnostech expanze a mnoha dalších benefitech.

Máte portfolio, které můžeme financovat? Kontaktujte nás.

Insolvence

Je obecně známo, že insolvenční řízení mohou být časově velmi náročná a nejistá. Námi poskytnutý kapitál však pomáhá všem zúčastněným stranám (dlužníkům, věřitelům a insolvenčním správcům) maximalizovat jejich výtěžek.

Poskytujeme finanční prostředky společnostem, které procházejí reorganizací, za účelem zajištění dodatečných finančních zdrojů skrze vymáhání jejich hodnotných pohledávek. Zároveň nabízíme možnost odkupu pohledávek.

Optimální uspokojení věřitelů je často narušeno skutečnou vymahatelností jejich pohledávek s ohledem na zjištěný majetek dlužníka, přístup dlužníka a délku samotného insolvenčního řízení. LitFin napomáhá věřitelům vymoci jejich pohledávky tím, že jim poskytuje financování a šetří jejich čas věnovaný zpeněžení majetku dlužníka.

V rámci správy majetkové podstaty v insolvenčním řízení musí insolvenční správci mimo jiné přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistili řádné zpeněžení majetku dlužníka. Námi poskytnutý kapitál slouží insolvenčním správcům ke splnění jejich zákonných povinností zejména při uplatňování nároků na majetek za účelem zvýšení jeho hodnoty pro věřitele nebo při financování incidenčních sporů.

Dlužníci

Poskytujeme finanční prostředky společnostem, které procházejí reorganizací, za účelem zajištění dodatečných finančních zdrojů skrze vymáhání jejich hodnotných pohledávek. Zároveň nabízíme možnost odkupu pohledávek.

Věřitelé

Optimální uspokojení věřitelů je často narušeno skutečnou vymahatelností jejich pohledávek s ohledem na zjištěný majetek dlužníka, přístup dlužníka a délku samotného insolvenčního řízení. LitFin napomáhá věřitelům vymoci jejich pohledávky tím, že jim poskytuje financování a šetří jejich čas věnovaný zpeněžení majetku dlužníka.

Insolvenční správci

V rámci správy majetkové podstaty v insolvenčním řízení musí insolvenční správci mimo jiné přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistili řádné zpeněžení majetku dlužníka. Námi poskytnutý kapitál slouží insolvenčním správcům ke splnění jejich zákonných povinností zejména při uplatňování nároků na majetek za účelem zvýšení jeho hodnoty pro věřitele nebo při financování incidenčních sporů.

Dejte nám vědět, jak vám můžeme pomoci. Kontaktujte nás.

Rozhodčí řízení

LitFin financuje místní i mezinárodní arbitráže, čímž pomáhá svým klientům uplatnit nároky tím, že financuje veškeré poplatky a náklady s tím spojené. 

Jsme si dobře vědomi komplexnosti rozhodčích řízení, a proto vždy dbáme na to, aby naši klienti měli k dispozici prvotřídní právní zástupce s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.

Můžeme Vám být nápomocni? Kontaktujte nás.