Přeskočit na obsah

Financované kauzy

Kartel výrobců kamionů

Evropská komise udělila ve dvou rozhodnutích z července 2016 a září 2017 rekordní pokuty v celkové výši 3,8 miliardy eur předním evropským výrobcům nákladních vozidel (Daimler, MAN, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania). Uvedení výrobci uzavírali mezi lety 1997 a 2011 kartelové dohody o plošném navýšení cen svých produktů prodávaných v Evropském hospodářském prostoru.

LitFin již uplatnil nároky na odškodnění za více než 26 tisíc kamionů u soudních instancí v Nizozemsku a v současnosti připravuje podání skupinové žaloby u příslušných soudů v Německu za další desítky tisíc nákladních automobilů zakoupených klienty v období mezi lednem 2006 a prosincem 2014.

Google Shopping

V roce 2017 Evropská komise udělila pokutu společnosti Google ve výši 2,42 miliardy eur za zneužívání dominantního postavení na trhu v rámci služby Google Shopping. LitFin zastupuje několik velkých portálů porovnávajících ceny z několika zemí EU, jenž byli poškozeni tímto nekalosoutěžním jednáním. Nároky na náhradu škody našich klientů v tuto chvíli převyšují hodnotu 50 milionů eur. LitFin na případu úzce spolupracuje s asociacemi poškozených společností.

Wirecard

Německá společnost poskytující finanční služby Wirecard AG se sídlem v Mnichově požádala o insolvenci dne 25. června 2020 po sérii účetních skandálů. Ukázalo se, že dlouholetý auditor Wirecardu, nadnárodní společnost Ernst & Young GmbH, nedokázal potvrdit existenci finančních rezerv z důvodu pravděpodobného falšování bankovních výpisů. LitFin je vůdčím poskytovatelem financování tohoto sporu a pracuje na podání skupinové žaloby proti Ernst & Young GmbH. Registrovaná hodnota škod neinstitucionálních investorů financovaná LitFin přesáhla na konci roku 2021 hodnotu 500 milionů eur.

Kartel velkoobchodníků s pesticidy

Německý úřad pro ochranu hospodářské soutěže Bundeskartellamt udělil v roce 2020 pokutu minimálně osmi velkoprodejcům prostředků na ochranu rostlin v Německu ve výši 157 milionů eur. Tito prodejci se v průběhu mnoha let domlouvali na sjednocení ceníků, slev a maloobchodních cen.

Každý pěstitel, který si produkty na ochranu rostlin (např. herbicidy, fungicidy, insekticidy) zakoupil přímo či skrze zprostředkovatele od některých z velkoprodejců uvedených na naší webové stránce v rozmezí od 1. července 1998 do 30. června 2016 má nárok na odškodné.

Německé mýto

Německo v rozporu s evropským právem požadovalo po jednotlivých plátcích mýtného za těžká nákladní vozidla (nad 7,5 tuny) o 4–⁠5 % vyšší částku, neboť započítalo do výše mýtného nejen náklady na provoz komunikace, ale rovněž i náklady na dopravní policii. Každá společnost, která v Německu uhradila mýtné od roku 2005 minimálně do konce roku 2021, by měla mít dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. října 2020 nárok na vrácení přeplatku ze zaplaceného mýta. Navštivte naši webovou stránku a zjistěte více o této kauze a možnosti získat přeplatek zpět.

Apple AppStore & Google Play

Společnosti Apple a Google pravděpodobně zneužlyi svého dominantního postavení na trhu, aby si udržely monopol v oblasti obchodu s aplikacemi pro systémy Android a iOS.

V rámci svých systémů pro zpracování plateb v obchodech Google Play a Apple AppStore si společnosti Apple a Google účtovaly provizi 30 % z každé transakce uskutečněné v daných obchodech (prodej placených aplikací) a rovněž z transakcí provedených přímo v jednotlivých aplikacích (in-app prodej digitálních produktů). Zároveň obě společnosti neumožnily vývojářům aplikací používat žádný alternativní systém zpracování platebních transakcí.

Proto mohou mít vývojáři aplikací, kteří distribuovali své aplikace prostřednictvím Google Play nebo Apple App Store v rámci zemí EU a kteří obdrželi platby prostřednictvím jejich fakturačních systémů, nárok na náhradu škody.

Stavební kartel

Všechny velké rakouské stavební společnosti se během 15 let (2002-2017) nezákonně domlouvaly a vytvořily tím kartel spočívající v rozdělení stavebního trhu a interním přerozdělování veřejných zakázek. Došlo tak k zásadnímu vyloučení konkurence na celém rakouském stavebním trhu a k poškození měst, spolkových zemí, obcí a soukromých společností.