Přeskočit na obsah

Financování soudních sporů

Financování soudních sporů je jedinečný způsob poskytnutí potřebného kapitálu žalující straně, který zásadně napomáhá domoci se spravedlnosti prostřednictvím soudního řízení.

Spočívá v poskytování financí společnostem a jednotlivcům v různých situacích, jako jsou obchodní spory, protiprávní jednání kartelů, zneužití dominantního postavení na trhu, arbitráže, insolvenční řízení a mnoho dalších. LitFin pracuje výhradně na principu „no win – no fee“, tzn. že nárok na odměnu vzniká LitFin pouze v případě, kdy klient ve sporu uspěje.

Obliba financování soudních sporů v posledním desetiletí exponenciálně roste a v současné době je ve vyspělých ekonomikách široce využívaným a oblíbeným jak investičním nástrojem, tak i nástrojem sloužícím k mitigaci rizik, které se soudním řízením souvisí.