Přeskočit na obsah
Domovská stránka » Aktuality » Mastercard čelí žalobám po celém světě

Mastercard čelí žalobám po celém světě

V uplynulých týdnech začaly v médiích rezonovat zprávy o žalobách proti společnosti Mastercard. Obchodníci z různých zemí pokračují ve své snaze vybojovat odškodnění za nezákonné praktiky týkající se vícestranných mezibankovních poplatků (v angličtině Multilateral Interchange Fee – MIF). Nejhlasitěji se v této věci nedávno ozvala společnost Disney, která dne 29. července 2022 podala žalobu u soudu v New Yorku.1

Jak systém poplatků MIF funguje? Zjednodušeně se jedná o poplatek, který banka obchodníka hradí bance vydavatele karty za každou transakci. Tento poplatek pak banka promítá do celkového bankovního poplatku, který účtuje obchodníkovi. Ve finále tak MIF platí právě obchodník akceptující platby kartou. Zvláštností MIF je pak to, že ve většině případů je jeho výše jednostranně stanovena karetní asociací a o jeho výši tak nelze vyjednávat.

Průběh vyšetřování, na jehož konci byla pokuta půl miliardy EUR

Téma mezibankovních poplatků byla v době rozmachu platebních transakcí téměř neprozkoumanou oblastí. Dlouhé roky totiž na úrovni Evropské Unie neexistovala žádná pravidla, která by závazně stanovila, jak mají takové poplatky vypadat. V návaznosti na stížnosti asociací obchodníků z celé Evropy se nicméně na tuto oblast zaměřila Evropská komise.

Po několika letech vyšetřování rozhodla Komise v roce 20072 o tom, že výše a způsob stanovení MIF ze strany Mastercard porušuje pravidla hospodářské soutěže a způsobuje škodu dotčeným obchodníkům. Proti danému rozhodnutí se Mastercard rozhodl bojovat podáním žaloby a následného odvolání u Evropského soudního dvora (ESD).

Ten nicméně svým rozhodnutím ze dne 11. září 20143 potvrdil závěry Komise a definitivně tak rozhodl o nezákonnosti jednání Mastercard.

Již během řízení před Komisí i ESD docházelo v systému Mastercard k dílčím změnám. Ty byly navrženy tak, aby Mastercard vyhověl požadavkům Komise a vyhnul se tak udělení pokuty. Nehledě na jednotlivé změny však byli obchodníci stále nuceni platit nepřiměřeně vysoké MIF.

Konečně, 9. prosince 20154, vešlo v účinnost nařízení EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, kterým došlo k pevnému zastropování výše MIF na úrovni 0,3 % pro kreditní a 0,2 % pro debetní karty. Došlo tak konečně ke stanovení jasných pravidel pro tyto poplatky, včetně nutnosti uvádění jejich výše v rámci celkového bankovního poplatku.

Tím však vyšetřování neskončilo. Jelikož již byly výše MIF zastropovány, mohla se Komise zaměřit na pozměněná pravidla Mastercard aplikovaná v letech 2014 a 2015. V návaznosti na několikaleté vyšetřování byla rozhodnutím ze dne 22. ledna 2019 udělena společnosti Mastercard pokuta ve výši 570.566.000 EUR.

LitFin vs Mastercard

Vzhledem k tomu, že praktiky Mastercard poškozovaly obchodníky po celé Evropě po více než 10 let, výše způsobené škody se vyšplhala do závratných výšek. LitFin již koncem roku 2019 podal v Belgii první žalobu, ve které spojil nároky vice než dvou desítek obchodníků. O rok později jsme poté uplatnili nároky dalších 30 obchodníků z celé Evropy.

Jelikož poslední rozhodnutí o porušení práva hospodářské soutěže bylo vydáno až v roce 2019, jsme přesvědčeni, že je stále možné uplatnit nároky na odškodnění za všechny platby kartami Mastercard a Maestro z let 2014 a 2015.

LitFin nabízí všem obchodníků plně financované uplatnění jejich nároku. Ve spolupráci s přední advokátní kanceláři a renomovanými ekonomickými znalci Váš nárok vyčíslíme a uplatníme.

1 https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/money/fees/disney-class-action-alleges-visa-mastercard-charge-high-transaction-fees/
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52009XC1106%2803%29
3 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-382/12&language=en
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R0751