Přeskočit na obsah

O nás

Společnost LitFin je odborníkem na komplexní financování soudních sporů specializující se na náhradu škody v oblasti hospodářské soutěže, arbitráže, insolvenčního řízení a souvisejících činnostech. Z pozice prvního poskytovatele finančních řešení pro střední a velké spory v regionu střední a východní Evropy jsme se stali jednou z předních společností financujících soudní spory v celé Evropské unii.

Našim klientům umožňujeme financovat jejich nároky, čímž zvyšujeme přístup ke spravedlnosti. LitFin nese veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek, a to včetně nákladů na ekonomickou analýzu a soudní poplatky, výměnou za menšinový podíl z úspěšného výsledku.

Pracujeme na tzv. non-recourse bázi – pakliže není soudní rozhodnutí kladné, klient nemusí nic hradit. To znamená, že břemeno finančního rizika leží výhradně na nás.

Jsme LitFin.
Benefitujte ze spolupráce s námi.

Silnější vyjednávací pozice

Mít na své straně financující subjekt, který objektivně posoudí podstatu dané kauzy a je připraven investovat potřebný kapitál, motivuje druhou stranu k mimosoudnímu vyrovnání.

Nulové náklady a eliminace finančního rizika

Naši klienti nemusí platit nákladné soudní spory z vlastní peněženky.

Ekonomické výhody

Po rozhodnutí o investici do daného sporu lze náklady spojené s vedením sporu účinně převést na třetí stranu. V tomto okamžiku může žalobce považovat spor za potenciální aktivum, nikoliv za závazek.

Naše základní hodnoty

Spolehlivost

Zavádíme funkční mechanismy

Transparentnost

Dbáme na transparentnost procesu financování

Flexibilita

Strategii přizpůsobujeme danému případu

Odbornost

Spolupracujeme s předními odborníky

Důvera

Rozvíjíme vzájemné vztahy