Přeskočit na obsah

Právní upozornění

SKUPINA LITFIN

LitFin je skupina, která se zabývá financováním soudních sporů a přes své společnosti poskytuje své služby napříč Evropskou unií. Ve státech, ve kterých LitFin nevystupuje prostřednictvím vlastní společnosti, spolupracuje s místními partnery, kteří mu pomáhají poskytovat služby v souladu s místní legislativou a také zajistit co nejvyšší spokojenost klientů.

Skupina LitFin ani žádná společnost patřící do skupiny LitFin nejsou advokátní kanceláří, ani neposkytují právní služby. Pro účely právního zastoupení a poradenství skupina LitFin spolupracuje s externími advokátními kancelářemi, které pečlivě vybírá podle povahy poptávaných služeb.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách provozovaných společností LitFin Capital a.s. slouží pouze pro informativní účely a jsou proto poskytovány s vědomím, že autoři se zde nezabývají poskytováním právních, účetních, daňových nebo jiných odborných rad a služeb. Tyto informace nemohou ani sloužit jako alternativa k právním či jiným odborným radám a není možné na jejich základě podnikat právní kroky.

Pokud s námi komunikujete e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, mějte na paměti, že takové přenosy nejsou zabezpečené a měli byste se vyhnout zasílání citlivých nebo důvěrných zpráv, pokud nejsou dostatečně zašifrovány. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup třetí strany a/nebo poškození dat zasílaných jakoukoli třetí stranou LitFinu.

Texty a články na těchto webových stránkách jsou aktuální k datu jejich zveřejnění a nemusí nutně odrážet současný stav práva. Přestože se snažíme zajistit správnost obsahu, neposkytujeme žádnou záruku ohledně jeho správnosti a úplnosti. Odkazy na jiné stránky ze stránek na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a LitFin nepřebírá žádnou odpovědnost za materiály na jakýchkoli webových stránkách, na které je z těchto stránek nebo na ně odkazováno.

LitFin si vyhrazuje právo měnit toto právní upozornění dle svého uvážení.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

LitFin se zavazuje chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek. Naše zásady ochrany osobních údajů.

KONCERNOVÉ PROHLÁŠENÍ

LitFin Capital a.s., se sídlem na adrese Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 084 38 412, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24636, je členem skupiny LitFin. Mateřskou společností LitFin Capital a.s. je LitFin Holding s.r.o., se sídlem na adrese Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 083 60 481, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317606.

LitFin Capital a.s. je také řídící osobou skupiny LitFin. Řízenými osobami skupiny LitFin jsou:

 • LitFin s.r.o., IČO: 051 84 282
 • LitFin SPV 1 s.r.o., IČO: 088 01 967
 • LitFin SPV 2 s.r.o., IČO: 082 99 013
 • LitFin SPV 3 s.r.o., IČO: 082 99 129
 • LitFin Anlegerklage s.r.o., IČO: 088 01 983
 • LitFin Services s.r.o., IČO: 088 01 991
 • LitFin SK s.r.o., IČO: 088 01 975
 • LitFin SPV 7 s.r.o., IČO: 082 99 170
 • LitFin SPV 8 s.r.o., IČO: 088 02 009
 • LitFin SPV 9 s.r.o., IČO: 088 02 017
 • LitFin SPV 10 s.r.o., IČO: 088 02 025
 • LitFin dieseljustice s.r.o., IČO: 044 25 804
 • LitFin Anlegerklage GmbH, ID: HRB 165391
 • LITFIN CLAIMS LIMITED, ID: 12578406
 • LITFIN NL B.V., ID: 78611423
 • LitFin Claims B.V., ID: 81376081
 • LitFin Financing B.V., ID 86662759
 • LitFin Funding B.V., ID: 81362730
 • LitFin CA B.V., ID: 85249327
 • LitFin Co B.V., ID: 85248754
 • LitFin Solutions B.V., ID: 85249424
 • LitFin Financing B.V. ID: 86662759
 • LitFin CF B.V., ID 864937787
 • WENONA CON s.r.o., IČO 24134368