Přeskočit na obsah
Domovská stránka » Aktuality » Sberbank míří do insolvence, nezajištění klienti jsou v nejistotě

Sberbank míří do insolvence, nezajištění klienti jsou v nejistotě

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ, které navrhla likvidátorka Jiřina Lužová s cílem prohlásit úpadek banky. Důvodem je mimo jiné i to, že snaha o prodej majoritní části portfolia Sberbank CZ jiným bankám se nezdařila a aktiva finančního domu tak spadla na úroveň, kdy objem nestačí na pokrytí závazků. Pro některé klienty banky to může znamenat výrazné komplikace, mohou tak přijít o značnou část svých vkladů. Věřitelé nyní mohou uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení. Na konci června byla podle insolvenčního návrhu hodnota majetku ve Sberbank CZ přibližně ve výši 61,6 miliardy korun, výše závazků pak 61,75 korun. O měsíc později se však rozdíl mezi majetkem a závazky navýšil čtyřikrát, ze 151 milionů na 600 milionů korun. Kromě tohoto rostoucího rozdílu je nutné vzít v úvahu fakt, že portfolio banky se postupně rozprodá za mnohem nižší cenu, čímž klienti přijdou o velké procento svých vkladů. Na základě propočtů našich expertů lze očekávat, že cena, za kterou bude majetek zpeněžen, se bude pohybovat mezi 45 a 50 miliardami korun.

Na prvním místě budou z této částky hrazeny náklady insolvenčního řízení, které stále rostou. Jde o odměnu insolvenčního správce, likvidátora, náhrady výdajů a odměny členů věřitelského výboru a pracovněprávní pohledávky zaměstnanců. V druhé vlně budou uspokojeny pohledávky zajištěných věřitelů, pohledávka Garančního fondu ve výši přesahující 24 miliard a až poté pohledávky z vkladů klientů. „Po odečtení všech přednostně hrazených pohledávek lze očekávat, že uspokojení klientů Sberbank CZ na konci dlouhého insolvenčního řízení, jehož délka může dosáhnout i 10 let, nemusí dosáhnout ani 50 % jejich pohledávek.”, uvedl Jan Eisenreich ze společnosti LitFin.

Ještě ke konci roku 2021 byla přitom Sberbank stabilní bankou fungující na českém a mezinárodním trhu. Ale start stále trvajícího konfliktu na Ukrajině započal pád banky, když se klienti zalekli propojení s Ruskem a rozhodli se ve velkém vybírat své vklady, případně je převádět do jiné. Banka se ocitla v situaci, kdy neměla dostatek prostředků pro uspokojení svých klientů a vše vyústilo v odebrání bankovní licence ze strany České národní banky a vstup Sberbank CZ do likvidace.

Banka přišla o možnost klientům vyplácet jejich vklady. Ty byly ze zákona pojištěny a postupně vypláceny z prostředků Garančního systému finančního trhu až do výše 100 000 EUR (cca 2,5 milionu korun). Pro Garanční systém to znamená, že mu vznikla pohledávka vůči Sberbank CZ přesahující 24 miliard korun. Problém ovšem vzniká klientům, kteří měli v bance uloženu částku vyšší než 100 tisíc EUR. Tyto vklady zůstávají uloženy v bance a ze zákona budou považovány za přihlášené do insolvenčního řízení.

Patříte mezi poškozené klienty Sberbank? Navštivte penizezbanky.cz a připojte se k našemu společnému boji za co nejvyšší možné uspokojení Vašich pohledávek.