Přeskočit na obsah

Skupinové spory

Ačkoli působíme v mnoha právních odvětvích, stěžejní pozornost věnujeme uplatňování nároků poškozených obchodních korporací či jednotlivců v důsledku porušení práva hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že tyto druhy sporů jsou obvykle velmi časově náročné, nákladné a vedené proti finančně i personálně silně zajištěné protistraně, lze je přirovnat k boji „David proti Goliášovi“.

Naším cílem je poskytovat klientům potřebné poradenství v průběhu celého procesu uplatňování nároku, hradit veškeré náklady s tím spojené (tj. soudní poplatky, odměny a náhrady advokátů, znalecké posudky aj.) a využívat našich zkušeností ve vyjednávání k maximalizaci výše kompenzace, která našim klientům náleží.

Skupinové žaloby nabízí mnoho výhod, například:

Naši klienti nenesou v souvislosti s uplatňováním jejich nároků žádné náklady ani finanční riziko, jelikož naše odměna zcela závisí na úspěšném výsledku daného sporu.

V případě zájmu o spolupráci si můžete prohlédnout naše portfolio probíhajících skupinových žalob nebo nás kontaktovat přímo.