Přeskočit na obsah
Domovská stránka » Aktuality » Tiskové prohlášení LitFin SPV 9 s.r.o. k podanému odvolání proti rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu v insolvenčním řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Tiskové prohlášení LitFin SPV 9 s.r.o. k podanému odvolání proti rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu v insolvenčním řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

litfin logo

S ohledem na některé nepravdivé a zavádějící mediální i právní útoky věřitelů Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, považuje společnost LitFin SPV 9 s.r.o. (LitFin) za nutné na ně nyní reagovat.

Předně zdůrazňujeme, že zcela odmítáme tvrzení, že námi podané odvolání je motivováno nepoctivým záměrem, např. úmyslem odkupu pohledávek, jak někteří věřitelé uvádějí bez doložení svých tvrzení. Od momentu podání odvolání společnost LitFin ani žádná jiná společnost v rámci skupiny LitFin neoslovovala jiné věřitele s návrhy na odkup jejich pohledávek, ani tak činit nebude. Filozofie naší skupiny je jednoznačná – podporovat a chránit slabší strany, v tomto případě menší věřitele. Naše kroky jsou konzistentní s tím, co tvrdíme v této kauze od začátku. Naším cílem je poskytovat klientům potřebné poradenství v průběhu celého procesu uplatňování nároku, hradit veškeré náklady s tím spojené (tj. soudní poplatky, odměny a náhrady advokátů, znalecké posudky aj.) a využívat našich zkušeností k vyjednání maximální výše kompenzace, která našim klientům náleží. LitFin umožnila profinancování pohledávek menších věřitelů, aby překlenuli dobu, po kterou budou jejich vklady zmrazeny v insolvenčním řízení vedeném proti Sberbank. Právě malé věřitele rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu krátí na jejich právech, jelikož částka, která jim má být podle částečného rozvrhu vyplacena není v souladu s jejich nároky. Tato částka přesahuje půl miliardy korun. Jsme přesvědčeni, že pokud by byl rozvrh realizován v současné podobě, vzniklo by riziko, že bude v budoucnu napadena legalita celé insolvence a v nejhorším scénáři by museli věřitelé peníze vracet zpět do podstaty.

S ohledem na zásadní nedostatky výše citovaného usnesení a nezákonné zvýhodnění věřitelů určitých kategorií na přednostní uspokojení jejich pohledávek na úkor ostatních věřitelů byla společnost LitFin nucena využít zákonného opravného prostředku, tedy podat odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 95 INS 12575/2022-B-874 ze dne 10. listopadu 2023 ve věci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Jeho prostřednictvím usiluje o zachování legality celého insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, ochrany menších věřitelů a zajištění zákonnosti rozdělení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty mezi veškeré věřitele bez ohledu na jejich zařazení v jednotlivých skupinách. Společnost je LitFin momentálně připravena učinit veškeré možné kroky k tomu, aby Vrchní soud v Praze, jakožto soud odvolací, rozhodl o podaném odvolání v co nejkratším čase.

V neposlední řadě se společnost LitFin důrazně ohrazuje vůči nepravdivým mediálním nařčením společnosti FIPOX a.s. (Fipox) ohledně domnělého nepoctivého záměru skupiny LitFin a její nabídky na odkup naší pohledávky, které jsou činěny zjevně účelově. Nabídku společnosti Fipox na odkup naší pohledávky považujeme za tendenční, vedenou cílem zviditelnit tuto společnost. To vyplývá jak ze způsobu podání této nabídky, tak z její následné medializace ze strany Fipoxu, která se naprosto vymyká běžnému obchodnímu styku. Společnost LitFin tedy nepovažuje nabídku společnosti Fipox na odkup pohledávky vzhledem k jejímu konkurenčnímu postavení, nevhodnému způsobu komunikace a negativním referencím společnosti Fipox za důvěryhodnou.

Společnost LitFin je přesvědčena, že nejlepším možným řešením je oprava návrhu rozvrhového usnesení ze strany insolvenční správkyně tak, aby bylo oprávněným věřitelům ve druhé třídě vyplaceno okamžitě celých sto procent jejich nároků a nebylo by tak nutné čekat na rozhodnutí odvolacího soudu.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *